Intresseanmälan fastighetsförsäkring

Företagsnamn *

Org.- eller pers.nr.

Ditt namn (Kontaktperson) *

E-post *

Telefon *

Eventuellt meddelande

Ditt meddelande


Fastighetsförsäkringen är en heltäckande försäkringslösning för byggnader inom många verksamhetsområden. Grundskyddet täcker egendomsskador som brand, inbrott/skadegörelse, vatten. Dessutom ingår ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring samt avbrottsförsäkring som täcker hyresförlust eller extrakostnader. I försäkringen ingår också glasrutor och skyltar upp till en viss gräns samt ett begränsat skydd mot rån och överfall. Det är viktigt att de byggnader du vill försäkra omnämns i försäkringsbrevet på ett försäkringsställe med korrekt adress för att omfattas. Försäkringen kan utökas att även omfatta rättsskyddsförsäkring, allrisk byggnad och maskin. I den kategorin ingår skador på värmepannor och ventilationssystem. Större skyltar och rutor kan även tilläggsförsäkras och anges då i försäkringsbrevet.

Du kan välja om du vill försäkra byggnader med fullvärde eller med angivande av försäkringsbelopp. Vid fullvärdesförsäkring finns inget ersättningstak, och det är således inte fråga om någon helvärdesförsäkring med maxgräns för ersättningen. Väljer du att försäkra byggnaden med belopp istället gäller försäkringen alltid med så kallad första risk, vilket innebär att skador ersätts med skadekostnaden upp till försäkringsbeloppet utan tillämpning av underförsäkringsreglerna.

Vi hjälper er att finna en heltäckande försäkringslösning för byggnader inom olika verksamhetsområden. Tillsammans undersöker vi er fastighet och anpassar behoven efter rörelsen.

Byggnader

En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet. I dagligt tal används ordet fastighet ofta felaktigt om en byggnad trots att denna användning inte har stöd i lagen.

Olika typer av byggnader:

• Permanenta byggnader avsedda för bostadsändamål (flerbostadshus, villa, småhus, palats, slott, stuga).
• Kultbyggnader (pyramider, tempel, mausoleum)
• Byggnader för olika verksamheter (kontor, kyrka, museum, skola, sjukhus, badhus, varuhus, garage).
• Byggnader för tillverkning av produkter (fabrik, skeppsvarv, industribyggnad).
• Byggnader för nöjen och underhållning (teater, biograf, lusthus, arena, idrottsplats).
• Skyddsanläggningar (bunker, skyddsrum eller försvarsanläggningar).
• Tillfälliga byggnader (tält, containerhus, byggbodar och liknade).