Intresseanmälan fordonsförsäkring

Företagsnamn *

Org.- eller pers.nr.

Ditt namn (Kontaktperson) *

E-post *

Telefon *

Eventuellt meddelande

Ditt meddelande

Göteborgs försäkringsmäklare hjälper dig med fordonsförsäkringar, exempelvis lastbilsförsäkring med flera. Vanligtvis brukar man dela upp en fordonsförsäkring i tre delar. Trafikförsäkring som är obligatorisk enligt lag, halvförsäkring och helförsäkring. Oavsett vilken typ av fordon som företaget använder sig av har Göteborgs försäkringsmäklare sedan 1988 hjälpt företag att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva försäkringarna som passar just det enskilda företaget.

Har du rätt fordonsförsäkring?

Vi hjälper företaget att analysera försäkringsbehovet, jämför premier och villkor inför det nya försäkringsåret och säkerställer att försäkringsomfattningen är den rätta.

Vi erbjuder ett eget unikt program för motorfordon och fordonsflottor.

Att anlita en försäkringsmäklare är helt kostnadsneutralt och ger företaget en oslagbar marknadsöverblick.

Fjärrtransport

Det finns en rad olika typer av lastbilar. En del lastbilar är enbart avsedda att gå på fjärrtransport och att transportera stora volymer eller någon form av temperaturreglerad transport. Tankbilar transporterar till exempel bränsle, mjölk eller någon annan vätska. Bulkfordon kan ta större laster av till exempel spannmål eller bitumen. Fordonstransportörer använder sig av helt unika lösningar. Transporterar man enbart styckegods krävs andra egenskaper hos lastbilen.

Distribution

Om man har många leveranser är skåpbilen den vanligaste lösningen, men även här finns olika varianter på flakbilar och tankbilar.

Anläggningsfordon

Kör du en betonglastbil, tipplastbil eller en timmerlastbil så vet du att kraven mellan de olika fordonen skiljer sig åt.

Specialfordon

Har ert företag en bärgningsbil, mobilkran eller någon form av sug/spolbil ställer det andra krav på försäkringen.

Att försäkra en tung lastbil av något slag är inte helt okomplicerat och kräver kunskap och branschkännedom.