Intresseanmälan företagsförsäkring

Företagsnamn *

Org.- eller pers.nr.

Ditt namn (Kontaktperson) *

E-post *

Telefon *

Eventuellt meddelande

Ditt meddelande


Företagens riskexponering ökar hela tiden och påverkar företagens verksamhet, lönsamhet och marknad. För att minimera riskerna och optimera försäkringsskyddet erbjuder Göterborgs Försäkringsmäklare en genomlysning av företagens risker för att kunna anpassa försäkringarna till företagets behov på både lång och kort sikt. Vår utgångspunkt är alltid att varje företag är unikt och skall försäkras utifrån dess förutsättningar.

Göteborgs Försäkringsmäklare medarbetare lång erfarenhet av försäkringsrådgivning till mindre och medelstora företag. Vi identifierar företagets försäkringsbara risker och utvärderar företagets försäkringsbehov samt lägger upp en försäkringsplan för att anpassa skyddet till det enskilda företaget.

En försäkringsförmedlare säljer inga försäkringar, utan agerar som företagets egen specialist, precis som när du utnyttjar kompetensen hos en advokat, revisor eller hantverkare. Skillnaden är att det inte medför någon extra kostnad att anlita oss samt att företaget får en kontaktyta gentemot samtliga bolag.

Göteborgs Försäkringsmäklare kan erbjuda kunderna försäkringslösningar inom de flesta verksamhetsområdena, som t.ex.

• Egendoms- och avbrottsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Konsultansvarsförsäkring
• VD & Styrelseförsäkring
• Förmögenhetsbrottsförsäkring
• Tjänstereseförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Entreprenadförsäkring
• Komponent- och ingrediensskadeförsäkring
• Åtkomstförsäkring
• Fordonsförsäkring
• Transport- och transportansvarsförsäkring
• Garantiförsäkring
• Sjukvårdsförsäkring

Att anlita oss är helt kostnadsneutralt. Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt förslag.