Vår uppgift är bland annat  att företräda våra kunder i alla kontakter med försäkringsgivarna och att tillvarata kundens intresse på bästa sätt. Göteborgs Försäkringsmäklare är helt fristående från försäkringsbolagen.

Vi gör företagets marknadsundersökning samt en professionell värdering av bolagens villkor och förslag. I vårt åtagande ingår även att hålla oss uppdaterade om förändringar i försäkringsbolagens villkor och premiesättning, informera våra kunder om nya försäkringsprodukter som kan vara av intresse för företagets verksamhet.

Vår skaderådgivning hjälper Er att förebygga och att identifiera företagets risker och att förebygga samt minimera eventuella skador. Vi kan även hjälpa till med rådgivning då en skada har inträffat.

Vår arbetsgång är:

  1. Inhämtning av information från företaget samt upprättande av en riskplan.
  2. När vi har kommit överens om försäkringsplan går vi ut med en upphandling mot försäkringsbolagen, som oberoende av varandra får komma med förslag.
  3. Sammanställning och presentation av förslagen
  4. Ni beslutar om val av försäkringsgivare, vi verkställer ert beslut.

Kontakta oss redan idag Som försäkringsmäklare är vi din försäkringsförmedlare i Göteborg.