Göteborgs Försäkringsmäklare är helt fristående från försäkringsbolagen och har sedan 1988 hjälpt företag att skydda sig mot risker och att hitta de bästa produkterna och priserna. Namnet Göteborgs Försäkringsmäklare används av fyra separata företag varav Göteborgs Försäkrings CL AB är ett.

De anställda har lång försäkringserfarenhet med mångåriga anställningar på försäkringsbolag bakom sig. Vi  genomgår löpande utbildningar för att hålla oss uppdaterade av vad som sker.

Vi har en egen unik fordonsförsäkring för Dig med åkeri, taxirörelse eller andra fordonsflottor.

Svenska försäkringsmäklares föreningAtt anlita oss är helt kostnadsneutralt.

Göteborgs Försäkringsmäklare  är medlemmar i SFM,
Svenska försäkringsförmedlares förening.

Göteborgs Försäkringsmäklare  CL AB lyder under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att förmedla samtliga förekommande skadeförsäkringsklasser.

Vår verksamhet regleras av lagar och föreskrifter

  • Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
  • Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling
  • Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11)
  • Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 1995:52)

Vi är medlemmar i Hjerta. Hjerta är en av nordens största förmedlarorganisationer inom försäkring. Idag finns det 290 anslutna förmedlare runtom i Sverige. De flesta                    arbetar under eget företagsnamn, men alla är utrustade med Hjerta.

Förmedling av försäkringar i Göteborg och övriga Sverige sedan 1988

Göteborgs försäkringsmäklare har förmedlat försäkringar till företag sedan 1988. I över 23 år har vi hjälp företag  i hela Sverige med sina försäkringar. Företagsförsäkring, fastighetsförsäkring, transportförsäkring, flytandeförsäkring, lastbilsförsäkring, bilförsäkring och bussförsäkring är några försäkringar vi förmedlar. Att låta oss ta hand om ert företags försäkring eller försäkringar berör er ej ekonomiskt utan ingår i den premien ni betalar idag. Beroende på vilken typ av företagsförsäkring det handlar om kontaktar vi olika försäkringsbolag för att hitta bäst försäkringslösning för just ert företag. Göteborgs försäkringsmäklare ser till att ert företag är rätt försäkrade genom er företagsförsäkring så att ni får den ersättning ni har rätt till vid eventuell skada.

– I trygga händer om det händer