Intresseanmälan transportförsäkring

Företagsnamn *

Org.- eller pers.nr.

Ditt namn (Kontaktperson) *

E-post *

Telefon *

Eventuellt meddelande

Ditt meddelande


Transportförsäkring och varuförsäkring

Transportförsäkring

Göteborgs Försäkringsmäklare har under många år hjälpt importörer/exportörer att försäkra företagets varuflöde. Större volymer försäkras genom ett årsavtal, men vi hjälper även till att försäkra enstaka försändelser.

Incoterms är internationellt vedertagna leveransvillkor som styr parternas ansvar gentemot varandra. Leveransvillkor är ett antal handelstermer i bokstavskoder som anger vad som ankommer på säljare och köpare i ett köpeavtal med avseende på varans förflyttning från A till B.

Varför behövs varuförsäkring under transport ?

Transportörens ansvar är alltid begränsat såväl till omfattning som belopp. För att ett ansvarsbelopp skall betalas ut krävs att skadehändelsen omfattas av transportörens ansvar.

Transportören är fri från ansvar vid till exempel:

• Force majeure
• Verkliga katastrofer som jordbävning, jordskred, vulkanutbrott och liknande naturhändelser.
• Sjöolycka
• 3:e man är vållande , barn springer ut i vägen, mötande bil byter körfält, oväntad ringexplosion.
• Godsets ”eget fel” inherent vice, ruttnar, tål ej transport.
• Motparten i fraktavtalet är vållande, lämnat fel uppgifter, bristfälligt emballage.
• Vid trailertransporter som går med lastfärja saknar biltransportören ansvar för typiska sjöskador.

Ersätter vanligtvis

• Uppackningskador-svårt att hävda transportöransvar.
• Försummad fraktsedelnotering

Saknas transportförsäkring och varuägaren ställer eget krav mot transportören måste denna kunna transporträtt.
Transportöransvarsförsäkringen ersätter ofta först efter flera månader.

När ett företag lämnar sina varor för frakt tror de flesta att det är den som ansvarar för själva transporten som också är ansvarig för tänkbara skador på varorna, men så är inte alltid fallet. Ofta har transportören en begränsad ersättningsskyldighet som kan innebära att man blir ersatt i hur många kilo en vara väger och inte på själva värdet.

Vi genomför riskanalyser och optimerar transportförsäkringen individuellt för varje företag.

Kontakta oss för ytterligare information om denna försäkring.