Idag är det smidigast att använda sig av försäkringsbolagens onlineformulär för att göra en skadeanmälan. Man får då ett skadenummer och blir kontaktad av en handläggare för vidare instruktioner. Vid mer komplicerade ärende eller vid andra oklarheter går det även bra att kontakta oss.

AIG Europe S.A.
Box 3506
103 69 Stockholm
Tel: 08-506 920 00
www.aig.com

Alandia
Hamnvägen 8
185 57 Täby
Tel: 08-630 02 45
efter kontorstid 08-630 02 47
www.alandia.com

Atlantica
Box 2251
403 14 Göteborg
Tel: 031-723 00 00
efter kontorstid 0200-299 300
www.atlantica.se

Brim AB
Box 19572
104 32 Stockholm
Tel: 084418970
www.brim.se

Chubb Insurance Company of Europe S.A.
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm
Tel: 08-545 01 210
efter kontorstid (larmtjänst) 020-322 322
www.chubb.se

Dina Försäkringar
Vasagatan 45
411 47 Göteborg
031-35 35 000
www.dina.se

ERV
Box 1
172 13 Sundbyberg
Tel: 070-45 69 00
Larmcentral vid akuta ärenden: +46 770 456 919
www.erv.se

Euro Accident
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Tel: 077-4400010
www.euroaccident.se

Folksam
Folksam/företag
10660 Stockholm
Tel: 0771-960960
efter kontorstid 020-450000
www.folksam.se

Gjensidige
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
Tel: 0771-326 327
efter kontorstid 020-610100
www.gjensidige.se

If Skadeförsäkring
106 80 Stockholm
Tel: 0771-56 00 00
efter kontorstid 020-815 818
www.if.se

Länsförsäkringar Göteborgs och Bohuslän
404 84 Göteborg
Tel 031-63 80 00
efter kontorstid 020- 59 00 00
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Halland
Box 518
301 80 Halmstad
Tel: 035 – 15 10 00
efter kontorstid 020-59 00 00
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Stockholm
Tegeluddsvägen 21
115 97 Stockholm
Tel: 08-562 834 75
Efter kontorstid 020-59 00 00
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Älvsborg
Box 1107
462 28 Vänersborg
Tel: 0521-27 30 00
Efter kontorstid 020- 59 00 00
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Jönköping
Box 623
551 18 Jönköping
036-19 90 00
Efter kontorstid 020-59 00 00
www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Värmland
Box 367
651 09 Karlstad
tel: 054-7751500
Efter kontorstid 020-59 00 00
www.lansforsakringar.se

Moderna Försäkringar
Box 7830
103 98 Stockholm
Tel: 0200-22 23 24
efter kontorstid 0200-21 21 20
www.modernaforsakringar.se

Nordeuropa Försäkring
Box 56044
102 17 Stockholm
Tel: 08-6645100
www.nordeuropa.se

Nordic Guarantee
Kista Science Tower
164 51 Kista
Tel: 08- 34 06 60
www.nordicguarantee.se

SalusAnsvar
Tullvaktsvägen 11
106 77 Stockholm
Tel: 0200-87 60 00,
efter kontorstid 020-21 66 10
www.salusansvar.se

Trygg-Hansa
Box 9164
400 94 GÖTEBORG
Tel: 077- 11 11 500
efter kontorstid 077-11 11 520
www.trygghansa.se

Vardia Försäkring
Box 38
971 02 Luleå
Tel: 08-50 11 21 50
www.vardia.se

Volvia
V 400
106 80 Stockholm
08-792 71 40
www.volvia.se

Zürich Insurance Ireland Limited, Filial Sverige
Stampgatan 14
411 01 Göteborg
Tel 031-725 42 00
skador dygnet runt 08-579 330 90
www.zurich.se

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6
22101 Mariehamn
Tel: +358 (0)18 27600
www.alands.se